Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

daffodils
9038 dcb5 390
Reposted frommysoul mysoul viazabka zabka
daffodils
4405 7bf2 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazabka zabka
daffodils
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasoymihlk soymihlk

May 15 2017

daffodils
daffodils
0175 7c90 390
Reposted fromyannim yannim viaazathiana azathiana
daffodils
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted from100suns 100suns viaazathiana azathiana
daffodils

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

daffodils
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viaazathiana azathiana
1817 5610 390
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viashitsuri shitsuri
daffodils
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viashitsuri shitsuri
daffodils
Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie swojego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer

February 26 2017

daffodils
9354 d9be 390
Reposted fromkjuik kjuik viamakemewannadie makemewannadie
daffodils
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaolakocie olakocie

February 24 2017

daffodils
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viaclerii clerii
daffodils
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaclerii clerii
daffodils
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaDaisy88 Daisy88
daffodils
Knowledge is knowing a tomato is a fruit; wisdom is not putting it in a fruit salad.
— .

February 22 2017

daffodils
4604 c02a 390
daffodils
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
daffodils
Nic już nie jest jak kiedyś.
— dałaś dupy, zupo
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl