Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

daffodils
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaDaisy88 Daisy88
daffodils
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaDaisy88 Daisy88
daffodils

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viaDaisy88 Daisy88
daffodils
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaDaisy88 Daisy88
daffodils
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaDaisy88 Daisy88
daffodils

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaDaisy88 Daisy88

July 08 2015

daffodils
Powiadam wam; trzeba mieć chaos w so­bie, by na­rodzić tańczącą gwiazdę.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted bySzaszaszamodalna
daffodils
The star­ry skies abo­ve me and the mo­ral law in­si­de me.
— Immanuel Kant
Reposted byalesnob alesnob
daffodils
Je­dyny sposób, żeby uwol­nić się od po­kusy to jej ulec.
— George Bernard Shaw
Reposted bynocnatesciowacrlnVileHopex3badblood

July 07 2015

daffodils
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaDaisy88 Daisy88

July 01 2015

daffodils
2583 5d3e 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88

June 29 2015

daffodils
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viaaisajo aisajo

June 28 2015

daffodils
4117 ff08 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoblivions oblivions
daffodils
3684 722d 390
Reposted frommental-cat mental-cat vianewperception newperception
daffodils
4634 4b12 390
Reposted fromosaki osaki
daffodils
Przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały oleander
daffodils
"I może to chamskie... ale jedno z lepszych uczuć jest wtedy, gdy orientujesz się, że jesteś doskonale szczęśliwy bez ludzi, o których myślałeś, że nie możesz bez nich żyć."
— Perwersje na dobranoc.
Reposted fromduszka666 duszka666 viahypnotic8 hypnotic8
daffodils
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viatysiace-mysli tysiace-mysli
daffodils
daffodils
1716 8ec8 390
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl